Shut the fuck up! / Zamknij mordę!

by Jan Kowalewicz

What would you do? How would you react if someone close to you, in anger, told you to “Shut the fuck up!”?

18,4 x 24mm, Artpen M,
18,4 x 24mm, Artpen M,

A former friend of mine left out of her fiances flat and sewn her mouth up.

This pic is based on her photo. I always considered her as a calm, rational and with a hell of distance to herself. Maybe she was so distanced that she didn’t feel the pain of the needle?

Sometimes you meet people that cannot be imagined in any harsh emotional state. It’s like they are an ocean – you can throw rocks big as asteroids into it and nothing happens, but once upon a time there is a tsunami and everything dies on it’s way.

Co byś zrobiła, jak byś zareagowała, gdyby ktoś Ci bliski, w gniewie, wydarł się na Ciebie “Zamknij mordę!”?

Dawna moja koleżanka wyszła z mieszkania narzeczonego i zaszyła sobie usta w afekcie. Ten obrazek narysowałem na podstawie jej zdjęcia. Zawsze miałem ją za spokojną, racjonalną i z ogromnym dystansem do siebie. Może dystans miała tak wielki, że nie czuła bólu grubej igły?

Czasem poznajemy ludzi, których nie można sobie wyobrazić w stanie wyprowadzenia z równowagi. Są jak ocean – możesz wrzucać im kamienie wielkie jak komety i nic. Ale raz w czas nadchodzi tsunami i wszystko ginie na drodze.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s