City street / Ulica miasta

by Jan Kowalewicz

Do you recognize the street? 

50 x 70 cm, Tria Markers
50 x 70 cm, Tria Markers

It is in Warsaw. Almost.

Modern drawing has some features that we can distinguish. 

Firstly – the centre – not geometric one, but it’s always close. The geometric one is dead point of almost every composition, except those bound to great symmetry, but “symmetry is spine of stupidity with enhanced ego”, therefore let us leave it.

The centre is a place the most enhanced, that catches the eye of every observer, every time. 

Secondly, the original process of drawing that can be divided into three stages: linear, material and shadows.


We create a picture as a whole, with all the elements. It is quite fast process done by fast lines (linear stage). When all sticks together we focus on materials, details, reflections etc.
The last part are the shadows which are crucial in 3d depth.


Of course it is kind of simplification of the process, but id doesn’t differ form reality much.

Who guesses what is the street’s name gets point. You can get it personally or on adress given.

Czy poznajesz tę ulicę Warszawy?

Tworzenie współczesnego rysunku charakteryzuje kilka cech. Po pierwsze, węzeł. Węzłem nazywam nasycony rysunkowo fragment rysunku będący miejscem skupiającym wzrok. Zwykle mieści się on w ramach ogólnie pojętego centrum kompozycji, ale nie na środku kartki. Środek to taki martwy punkt, no chyba, że obraz jest silnie symetryczny, ale symetria jest dla infantylnych i z manią wielkości, więc porzućmy to.

Kolejną cechą współczesnego rysunku jest specyfika tworzenia. Proces można podzielić z grubsza na trzy etapy: linearny, fakturowy i światłocieniowy.

Tworzymy kompozycję od razu całą, ze wszystkimi elementami. Robimy to szybko i samą “kreską”. Gdy wszystko trzyma się kupy nadajemy całości faktury materiałów, detale, odbicia itp. Następnie tworzymy światło, rysując cienie własne i rzucone co dodaje przedstawieniu głębi przestrzennej.

To jest oczywiście pewne uproszczenie, ale niewiele odbiegające od rzeczywistości.

Kto odgadnie jaka to ulica ma plusa. Odbiór osobisty lub pocztą na wskazany adres.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s