Like an old whore legs. / Jak starej dziwce nogi.

by Jan Kowalewicz
50 x 70 tria markers
50 x 70 tria markers

The best ever teacher of mine, Wojtek Domińczak, showed me many doors, that’s why I didn’t have to batter them down like every dilettante.

Once upon a time he looked at this drawing and said “everything goes here other way, like an old whore legs!”

I cannot agree. Definitely not EVERYTHING.

I like this drawing very much. I like it’s diagonal composition, well enhanced central knot caching the eye pulling into the street canyon. Subtle details are easily readable, despite being only simple lines and stains.

City from the sky is one of my favourit drawing theme, therefore it is going to appear from time to time. It needs a hell of work firstly because of many elements of the composition, secondly – vast amount of details. Finished work gives great satisfaction.

It is known – nothing gives as much satisfaction, as satisfaction itself.

Mój najlepszy nauczyciel jaki kiedykolwiek mnie uczył, Wojtek Domińczak, pokazał mi mnóstwo drzwi, dzięki czemu nie musiałem wyważać ich jak każdy amator – samouk.

Kiedy jednak spojrzał na jednych zajęciach na powyższy rysunek, powiedział “Janek! Tu wszystko lata jak starej dziwce nogi”

Nie mogę się z nim zgodzić, nie wszystko się tu rozjeżdża, zdecydowanie nie wszystko.

Bardzo lubię ten rysunek, podoba mi się ukośna dynamiczna kompozycja, dobrze rozegrany węzeł skupiający wzrok i wciągający widza w kanał ulicy. Subtelnie zarysowane detale budynków są czytelne w odbiorze mimo, że z bliska są mało precyzyjnymi plamkami szarości.

Temat miasta z lotu ptaka będzie powracał, bo jest to jeden z moich trzech ulubionych motywów rysunku. Wymaga dużego nakładu pracy po pierwsze w spinaniu kompozycji w całość – perspektywa trójzbiegowa, a po drugie na etapie nasycania rysunku – ilość drobnego detalu jest ogromna. Ukończona praca daje dużo satysfakcji.

A wiadomo – nic nie daje takiej satysfakcji, jak satysfakcja.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s