Naugty study / Niegrzeczne studium

by Jan Kowalewicz

Naughty looks and faces.

50 x 70, tria markers
50 x 70, tria markers

One of my many dreams is to create a comic. Several different in fact. No matter the subject, skill of drawing people, especially faces and their mimic, is crucial in the job. A good comic, as well as a good film, let the reader think, guess by only hinting with subtle tricks what’s going on between characters.

Let me show you above what is a basic exercise of studying face details. Don’t worry – it is as pleasant subject for a study as it is necessary in training human body proportions. Mo matter the subject – people, architecture, machines etc. it is absolutely necessary to study details, in this particular case – eyes, noses, mouths etc.

Study of a head, as a skull coated with muscles and skin, is important study of 3d It gives you a possibility of showing a character not only from the side or en face but from the back, down etc. as well. You can make him recognizable in many ways which makes comic more interesting.

Jednym z moich wielu marzeń jest narysowanie komiksu, a tak naprawdę kilku. Bez względu na tematykę, umiejętność rysowania ludzi, a w szczególności ich mimiki jest fundamentalną sprawą. Dobry komiks, jak dobry film, pozwala czytelnikowi na aktywne myślenie poprzez subtelne obrazy zmuszające widza do zastanawiania się nad losami, motywacjami postaci.

Powyżej przedstawiam Wam jak wyglądają studia nad poszczególnymi fragmentami twarzy. Dobrze się to rysuje. Jest to przydatne ćwiczenie, a do tego niezbędne przy treningu postaci. Tak jak przy studiowaniu architektury historycznej wykonuje się arkusze detali z danej epoki i to podzielone często na typy, tak przy postaci warto zatrzymywać się na detalach ciała: dłoniach, nosach, ustach oczach, fryzurach itp.

Samo studium głowy też jest ważną kwestią, umiejętność przestrzennego rysowania czaszki obleczonej we wszystkie warstwy ciała jest bardzo istotna. Pozwala nam to pokazać widzowi bohatera nie tylko frontem, czy profilem, ale w różnych dynamicznych ujęciach i pozostawia element rozpoznawalności w sposób wyrafinowany.

Który komiks wywarł na Tobie najsilniejsze wrażenie?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s