Stripper / Pasiak

by Jan Kowalewicz

Vertical strips make him look bigger

50 x 70 cm, pencil, Tria markers
50 x 70 cm, pencil, Tria markers

Above you can see Ironman Mark I suit from the first movie with R. Downey jr. It was divided into four stages, to show the process. Left strip shows the first technique – pencil underlay. The right strip is addition of single light gray marker. Left inner – another hues of marker. The last strip in like the previous one but covered with a layer of B2 pencil.

Why using mixed techniques? In this particular case it gives stronger contrast han pencil alone, yet gets it’s subtle softness.

Podobno pionowe pasy powiększają…

Powyżej przedstawiam Wam etapowo rysowanego Ironmana z I części filmu. Zastosowana technika przedstawia proces powstawania rysunku. Pionowe paski pokazują dokładnie etapy i techniki. Pasek z lewej pokazuje 1 fazę całości. Prawy pasek jest kolejną fazą – dodałem najjaśniejszy kolor flamastra. Lewy wewnętrzny pas to wszystkie odcienie flamastra, a na prawym wewnętrznym położyłem jeszcze warstwę ołówka.

Co daje takie łączenie mediów? Silniejszy kontrast niż w technice ołówka i subtelniejsze przejścia tonalne niż we flamastrach.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s