Tonight is the knight / Zakuty łeb

Jan Kowalewicz

One of my dreams.

A3, tria markers + finelinear
A3, tria markers + finelinear

Since January 2014 I’ve been practicing sword fighting at Historical Academy of Sword.

I love this sport despite heavy bruisers and little scars. It needs so much concentration and endurance that I stop thinking about anything else. It’s like a catharsis. If you’re not focused it hurts.

Another comic I’d like to create would be in medieval times. Oh gosh. So many dreams to catch up. But I think they are soon going to come true. Some of them at least.

Historyczna Akademia Miecza

Od stycznia 2014 trenuję walkę mieczem średniowiecznym w Historycznej Akademii Miecza. W skrócie HAM.

Uwielbiam ten sport, mimo ciężkich siniaków i kilku małych blizn. Sparing wymaga tak silnej koncentracji i wytrzymałości, że przestaję myśleć o czymkolwiek innym. To jest katharsis.

Jeśli się rozkojarzysz – nie żyjesz.

Kolejny pomysł jaki mam na komiks to realia średniowieczne. Ech…

Tyle pomysłów, a tak mało czasu, ale myślę, że niedługo marzenia się spełnią, przynajmniej część z nich.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s