Study of dominant / Studium dominanty

by Jan Kowalewicz

It’s not going to be about BDSM.

A dominant in architectonic meaning is a structure of great size and importance concerning space. Until the times of steel in constructing buildings, which means until the end of XIX century, there weren’t many high buildings comparing to modern times. It was a matter of structure effectiveness.

Dominants were mostly administrative buildings of ecclesiastical or secular power – churches, cathedrals, castles, town halls etc. The gallery presents studies on dominants. Each sheet concerns one style depending on epoch. Therefore we have here Romanesque, Gothic, Renaissance and Baroque.

As it was long time ago it is now –  size of buildings shows the power of groups that they represent is it in economy, politics or society. Modern great buildings are mostly:
– sport halls, stadiums – for great festivals and social events
– commerce buildings – obvious strength of money
– vast power plants

It is worth considering what is a dominant in our surroundings and why it was situated there.

Nie, to nie będzie wpis o sadzo maso.

Dominanta w sensie architektonicznym to budowla, która jest punktem węzłowym miasta w sensie gabarytów. Dominuje nad resztą. Do czasów zaprzęgnięcia stali, tj. końca XIX wieku, nie było wiele wysokich budynków. Ze względów konstrukcyjnych.

Dominantami były głównie siedziby władz kościelnych albo (rzadziej) świeckich. Powyższa galeria prezentuje studia nad budynkami mogącymi pełnić rolę węzłów przestrzennych. Arkusze podzielone są na style – epoki. Mamy tu romanizm, gotyk, styl przejściowy między nimi, renesans i barok.

Tak jak i kiedyś, tak i teraz gabaryty wysokości budowli świadczą sile grupy, którą reprezentują jak i znaczeniu w gospodarce, polityce lub społeczeństwie. Współcześnie wielkie budowle to przede wszystkim:
– obiekty sportowe – reprezentujące nacisk na widowiska społeczne,
– budynki komercyjne – pokazujące siłę pieniądza,
– duże zakłady energetyczne – elektrownie, reaktory itp.

Warto zwrócić uwagę, co w okolicy jest dominantą i zastanowić się nad powodem umieszczenia jej w tym kontekście.

Advertisements

2 thoughts on “Study of dominant / Studium dominanty

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s