Forest spirits / Dusze lasu

by Jan Kowalewicz

Deep in an old forest live dryads.

They are rarely seen creatures. They are shy, in spit of natural curiosity, and they are not able to be spotted when motionless, so well merged with environment. They do not leave old forests and there are fewer and fewer places they can be seen at all.

Dryads don’t colonize young forests. They are bound to the old trees in dark spaces. I do not know why is that, nor why they do not care about young trees. They feed on water rich in morning sunlight. A single dryad feeds enough on even as little water as a spoon. They glow of absorbed light and puff with buds and flowers. They are a little as young trees or bushes. Their limbs are branchy , irregular and body thin. They have big mono-colored eyes which glow extensively after absorbing water.

I drew trees, because dryads are really hard to be spotted.

6 x A2, tria markers
6 x A2, tria markers

W głębokim lesie żyją driady. Nie są to łatwo dostrzegalne stworzenia. Są nieśmiałe, mimo wrodzonej ciekawości, a do tego gdy przestają się ruszać nie sposób je zauważyć, tak stapiają się z otoczeniem. Nie wychodzą z puszczy i już w niewielu miejscach można je zobaczyć. Jeśli w ogóle.

Nie żyją w młodych lasach. Związane są ze starymi drzewami w mrocznych częściach puszczy. Nie wiem czemu akurat tak jest, ani czemu nie opiekują się młodymi zadrzewieniami. Żywią się wodą nasyconą światłem porannego słońca. Wystarczy im objętość niemal łyżki stołowej aby całe rozjaśniały i wypuściły pąki i kwiaty. Tak, bo one są trochę jak drzewka, krzewy. Ich kończyny są często nieregularnie rozczłonkowane, a całe ciało mają bardzo wiotkie. Ich duże jednobarwne oczy, rozbłyskające gdy przyjmą wodę słoneczną.

Rysowałem drzewa, bo driady naprawdę trudno spotkać.

One thought on “Forest spirits / Dusze lasu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s