The tower of money / Forteca pieniądza

by Jan Kowalewicz

Best skyscraper in Central and Eastern Europe. Why? The main reason, apart from getting LEED® Gold certificate, is the original structure. The vertical parts seen on the picture are the stair cases and elevators. Separating them from the main body of the building enhances security of its users. Regularly those communication lines lie in the center of any skyscraper. In case of fire it is not as safe as here.

In eyes of an urbanist, Rondo 1 (as the building is called) looks quite good in a City. It is situated next to a wide street and closes a view from the west as a dominant (Role of a dominant structure). Moreover it doesn’t crush the city in wider view, as National Stadium or PKiN do so.

It is one of the best places for an office in Central Europe if you have a prestigious global brand, and many such companies rent there even several floors.

Rondo 1
A2, Tria markers

Ten wieżowiec, znajdujący się w Warszawie, został okrzyknięty najlepszym wysokościowcem Europy Centralnej i Wschodniej. Dlaczego? M.in. dlatego, że jego innowacyjna komunikacja wewnętrzna zwiększa w znaczący sposób bezpieczeństwo użytkowników. Przestrzeń biurowa znajduje się w masywnej części, a te wertykalne “dostawki” to piony komunikacyjne – schody i windy. W typowo projektowanych budynkach znajdują się one centralnie, osiowo w ich strukturach, bo tak jest taniej w budowie. Rondo 1, bo tak brzmi nazwa budynku, wygrał prestiżowe nagrody i jako pierwszy wieżowiec w Europie dostał certyficat LEED® Gold.

Budynek, z punktu widzenia urbanistycznego, robi dobre wrażenie w tkance miasta. Jest usytuowany przy szerokiej ulicy, osiowo zamyka linię widokową z zachodu, czyli pełni rolę dominanty. Choć rola ta wydaje się być oczywista, bo budynek jest ogromny, to wynika ona głównie z faktu, że ma on dobrą ekspozycję z kilku punktów w mieście. Do tego nie dominuje w szerokim ujęciu miasta, jak PKiN, czy Stadion Narodowy.

Jest jednym z najbardziej prestiżowych miejsc na biuro i wiele globalnych spółek wynajmuje tu nawet po kilka kondygnacji.

Advertisements

One thought on “The tower of money / Forteca pieniądza

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s