Frozen in time / Zatrzymane w czasie

| by Jan Kowalewicz |

Długi i wąski podobno jest najlepszy.

Ten ma 100 x 35cm. Jest to panorama wykonana na podstawie zdjęcia niepoddanego fotomanipulacji. Uprzedzam tym stwierdzeniem wszelkie spekulacje na temat nieprawidłowego umiejscowienia budynków.

Kto potrafi wymienić wszystkie wieżowce widoczne od lewej do prawej? Gdzie jest Rondo 1, a gdzie kościół św. Barbary? Który z narysowanych budynków nie ma jeszcze skończonej elewacji w rzeczywistości?

Rysunek miasta wykonany w czasie rzeczywistym, tj. ilustrujący jego faktyczny stan na moment powstawania, jest dokumentem. Z czasem nabierze wartości historycznej. Ostatnio rozmawiałem z kolegą Ludwikiem o dobrych prezentach na komunie, śluby etc. W rozmowie ze swym znajomym doszliśmy do wniosku, że w obecnych czasach jednym z lepszych będzie dzieło sztuki. Mało co jest tak dobrą inwestycją kapitałową. Oryginalne dzieła sztuki nie tracą na wartości, nigdy. Nawet złoto tak nie ma.

Praca wykonana flamastrami Tria i dopieszczona czule Artpenem M. Specjalnie dla moich przyjaciół Sylwii i Wojtka na ich wspaniały ślub ! Było super ! Jeszcze mam zakwasy po weselu :P, a noc w hotelu… mmm. Rozkosznie ! 😀

100 x 35, Tria Markers + Artpen M
100 x 35, Tria Markers + Artpen M

Long and thin is probably the best. For a city panorama.

This is Warsaw, the capital of Poland. The picture’s size is 100 x 35cm. It’s based on a not manipulated photo. The buildings are in their real positions.

Who can name all the skyscrapers ? Where is Rondo 1 and where st. Barbara’s Church ? Which of the buildings is not yet finished in reality ?

A picture of city drawn as it is in the moment of creation becomes a unique document of a historic value, in time. I’ve recently talked with Ludwik, a colleague of mine, about good presents for special occasions like weddings, the First Holy Communion, etc. He suggested, after having similar conversation with his friend not long ago, that the best choice would be a piece of art. Original paintings, sculptures, drawings are unique value as a capital investments. Art never loses its value. Even gold doesn’t have this feature.

The picture is drawn using Tria markers and an Artpen M for tender finishing. It is a wedding gift for my friends Sylwia and Wojtek. The wedding and party were great ! My body still aches after so many hours of vigorous dancing :P… and the night (day in fact) after in a hotel room… mmm… lovely. 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s