A tomato soup / Zupa pomidorowa

| by Jan Kowalewicz |

Dwa razy w życiu miałem grypę żołądkową.

Oba miały miejsce na wyjazdach. Oczywiście. Ale ciekawe, że oba były po zupie pomidorowej. Krążą legendy o ofiarach śmiertelnych “skórki od pomidora” przyklejonej do ścianki żołądka. Bogu dzięki to tylko legendy.

Jednej z takich dolegliwości dorobiłem się będąc w Pradze Czeskiej. Powiem Wam, że to miasto zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Uwielbiam jego klimat. Podobny trochę ma Budapeszt. Musze się w końcu wybrać do Wrocka, bo żal, że jeszcze nie byłem, a obstawiam, że to najładniejsze duże miasto Polski. Co prawda większość ładności tego miasta powstała gdy nie było polskie, a niemieckie, ale że Niemcy nam rozwalili nasze ładne miasta dokumentnie, to cieszmy się, że Wrocek po kilku setkach lat jest znów polski.

Swoją drogą, nawiązując do zniszczeń wojennych, na jednym z wykładów na mojej uczelni widziałem niemieckie plany przebudowy Warszawy z – uwaga -1933 roku! SZEŚĆ lat PRZED Drugą Wojną Światową Niemcy mieli GOTOWE plany przebudowy stolicy Polski! Przeżyłem szok i zrobiło mi się nieswojo. Te plany były wykonane z wielkim pietyzmem, wiec planowane musiały być jeszcze na kilka lat wcześniej! To były dziwne czasy. Dziwne czasy mamy też teraz.

Poniższy rysunek to widok na most Karola w Pradze czeskiej, wykonany na podstawie zdjęcia z lat trzydziestych XX w.

B2, Tria Markers
B2, Tria Markers

Two times in my life I have suffer from a stomach flu. Both were on a trips, obviously. Both soon after eating a tomato soup. There are rumors of people killed by a peel of a tomato stuck in a stomach. Fortunately they are only rumors.

The second time I got sick was on my trip to Czech Prague. I cannot tell you how much I was taken by the city, before I become taken by the flu. I live the atmosphere of Prague. It seems similar to one Budapest has.

I need to go to Breslau. It is sad that I haven’t seen it yet. I bet this is our most beautiful big city. The fact is that it got the most of its beauty when it was German, not Polish, but they destroyed our beautiful country so much that we are free to be happy of having Breslau back in our country after several hundred years.

By the way, having said about war devastation, during one lecture at my University I have seen most peculiar city plan ever. in 1933 Germany had prepared complete and detailed rebuilding plans of Warsaw, the capital of Poland! SIX YEARS BEFORE the second World War they had it fully furnished! I was shocked when I saw this. The plans were precisely drawn and full of detail therefore they had to be started at least several years earlier! What a strange and horrific times it were. What a strange times we have now.

Above picture depicts Carol’s Bridge in Czech Prague. I draw it basing on a picture from around 1930.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s