Plac niezaistniały / nonexistent circus

| by Jan Kowalewicz |

Powiedz szczerze, widziałeś lepszy?

Wraz z Leszkiem i Marcinem zrobiliśmy raz konkurs urbanistyczny. To jest główna wizualizacja projektu przebudowy Placu Narutowicza w Warszawie. Konkursu nie wygraliśmy, ale w sumie nikt ie dostał pierwszej nagrody i nic nie zrealizowano, więc może jeszcze kiedyś?
Taki rysunek w formacie A2 – jak 4 kartki A4 to było około 7 godzin rysowania. To póki co najlepsza moja panorama miasta z lotu ptaka, myślę, ze nawet profesorowi Karczmarzykowi by się spodobała.

Marcin i Leszek to fajne chłopaki Skrzyknęliśmy się do zrobienia konkursu, bo mamy cechę, która w normalnym życiu zupełnie nie dostrzegalna, na wydziale Architektury była jednoznacznie zauważalna. Jesteśmy starsi od reszty kolegów studentów przynajmniej kilka lat. To powoduje, że trochę inaczej patrzyliśmy na świat, nie było dla nas najważniejsze aby się nachlać w weekend i zdecydowanie bardziej niż duża część studentów wiedzieliśmy o co nam chodzi. To zbliża.

Marcin jest najbardziej kreatywnym, wyzbytym reguł gry człowiekiem jakiego znam. Nie jest przy tym jakimś naćpanym zjebem, tylko bardzo bystrym menadżerem firmy zajmującą się analizą aplikacji mobilnych: Snapp. Z Marcinem można fascynująco gadać godzinami na najróżniejsze tematy.

Leszek jest skromnym facetem o włosach jak do reklamy profesjonalnych szamponów. Jest mega turbo specjalistą od urbanistyki i fascynatem medycyny regeneracyjnej. Można powiedzieć śmiało, że poświęca życie swoim pasjom. Kiedyś zapytałem go w jakie gry na kompie gra a on na to: “tylko jedną – Google Earth”.

A2, Tria Markers
A2, Tria Markers

Tell me the truth, have you seen better than this?

Together with Leszek and Marcin we have participated in urban competition. The picture above is the main visualisation of a project for Narutowicz’s Circus in Warsaw, Poland. We didn’t win, yet nobody was awarded the first prize, and nothing has been built, so maybe one day…?

This size picture – A2, which is 4 times A4 – is around 7 hours of drawing. Until now it’s my best bird’s eye view city panorama. I think that even my strict former teacher Mt Karczmarzyk would like it.

Marcin and Leszek are nice guys. We got together at University because we have a feature that in normal life is absolutely nothing special, but at Architecture studies was quite noticeable – we are several years older then the rest of the students. Therefore we look differently at world, had more defined goals then to get drunk at weekends. We had few thing in common.

Marcin is the most creative guy i have ever met while he is not any kind of a junkie, but sharp mined manager in Snapp. You can spend hours talking with him about vast variety of subjects not getting bored.

Leszek is quite shy man with hair that would get him to play in professional hair cosmetics advertisements. He is an exceptional specialist in Urban Planning and  a hot head in regenerative medicine. One can say that he devoted his life to his passions.  I have asked him once about computer games. He told me “I have only one – Google Earth.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s