Basic perspective tutorial 1/9 – CIRCLE = ELLIPSIS / Koło, czyli elipsa – szkolenie z rysunku perspektywicznego 1/9

| by Jan Kowalewicz |

How to learn perspective drawing step by step.

I will create series of posts about perspective drawing. If you like them please do not hesitate to support me and donate on my Patreon site. Just hit the button “Become a Patron” and proceed with information given.

Building a circle in a flat, non perspective view. To draw the circle freehand we start with drawing a square – the first picture. We do not use compasses, triangles nor rulers were should be used for this exercise.

Afterwards, as we can see on the second picture, we draw as follows:

  • diagonal axes (primary) to get the middle point of the square

  • horizontal and vertical axes

  • diagonal axes (secondary) of quarters of the square – to get their middle points

  • vertical and horizontal axes of smaller squares ( the third one)

The next step is to draw the diagonal lines as shown on the fourth picture to get the cross points of primary diagonal axes and those new diagonal lines. The line of the circle will go through those points (the fifth picture). All we have to do is to draw smoothly the arcs in each of the quarters.

In plan view the circle can be shown as flat or, if we look at it from the side – as a line segment with length equal to it’s axis. However, in the perspective view the circle changes into the ellipse. On the last picture the circle was moved round its horizontal axis. As an impact we get several ellipses with the same horizontal axes as the circle but various lengths of vertical ones. We can imagine the horizontal axis as a line of the horizon, therefore following ellipses are the circles shown in a various angles to the observer. Also see the exercise 2 below.

Przedstawiam pierwszy z serii postów o podstawach rysunku perspektywicznego. Jeśli podoba Ci się niniejsza lekcja nie wahaj się wesprzeć mnie choćby minimalną sumą na mojej stronie Patreon. Po prostu kliknij w przycisk – Become a Patron i postępuj zgodnie ze wskazówkami.

Konstruowanie koła w widoku płaskim bez użycia przyrządów tj. linijka, ekierka, cyrkiel itp. Zaczynamy rysując kwadrat, a zaraz potem to co widać na kolejnych dwóch rysunkach:

  • przekątna dużego kwadratu – aby otrzymać jego środek geometryczny,

  • osie pionową i poziomą,

  • krótsze przekątne powstałych 4 kwadratów

  • poziome i pionowe osie tych 4 mniejszych

Kolejnym krokiem jest narysowanie ukośnych linii jak na rysunku czwartym. Robimy to po to aby otrzymać punkty przecięcia z osiami małych kwadratów. Te 4 punkty leżą na przyszłym okręgu tak jak środki boków dużego kwadratu. Pozostaje nam połączenie wszystkich ośmiu punktów aby uzyskać koło.

W widoku płaskim koło jawi się albo jako takie właśnie, lub jako odcinek o szerokości jego średnicy jeśli patrzymy na nie z boku. Jednakże w widoku perspektywicznym koło będzie widoczne jako elipsa. Na ostatnim obrazku pierwszego ćwiczenia widzimy koło obracane względem swojej horyzontalnej osi, co przedstawia nam kolejne elipsy. Współdzielą one linię równoległą do horyzontu, lecz ich pionowa os jest rożnej długości. Poniżej zobacz drugie ćwiczenie.

Ellipses – circle in one intersection point perspective. This exercise focus on building the ellipses that are parallel to the ground surface.

We start with drawing the line of horizon. To show how the same circle changes in various angle views we draw the ellipses on the same vertical axis. Then, we set the position of the of the first ellipse by drawing its horizontal axis. We can draw it wherever we want but it should has medium length relatively to the sheet of paper we draw on. The supporting lines below the axis helps us to set the length of the vertical axis of the ellipse. Generally speaking it has to fit from 4 to 5 times to the horizon. It is the most important rule of building any objects in perspective.

Remember – practice makes a master. Draw this tutorial, even several times if you need to. I drew thousands of this kind of ellipses.

Elipsy, czyli koła w perspektywie jednozbiegowej. To ćwiczenie koncentruje się na konstruowaniu okręgów, które w sensie perspektywicznym są do siebie i do podłoża równoległe.

Zaczynamy rysując linię horyzontu. Aby podkreślić zmieniający się wygląd koła w zależności od jego kąta nachylenia, ustalamy poziomą oś wszystkich elips na równą długość i nanizamy je na jedną linię pionową.  Dla uniknięcia wykrzywienia perspektywy lepiej jeśli oś pozioma jest średniej długości względem kartki na której rysujemy. Linie pomocnicze widoczne na rysunku drugim pomagają nam określić poprawną długość pionowej osi elipsy, która musi zmieścić się w przestrzeni od górnego swojego końca do linii horyzontu 4 do 5 razy. To jest jedna z najważniejszych zasad przy budowie rysunku perspektywicznego.

Pamiętaj! Ćwiczenie czyni mistrza, zrób tę lekcję, narysuj to krok po kroku, jak będzie trzeba kilka razy i nie zniechecaj się. Ja narysowałem takich elips tysiące.

 

 

2 thoughts on “Basic perspective tutorial 1/9 – CIRCLE = ELLIPSIS / Koło, czyli elipsa – szkolenie z rysunku perspektywicznego 1/9

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s