7 kroków do dobrego rysowania / 7 steps to good drawing skills

| by Jan Kowalewicz |

Abstrahując od najróżniejszych typów ćwiczeń perspektywy, postaci, studiów detalu, szerokich planów, rysowania z natury wszystko sprowadza się do jednego: dupogodzin.

Dupogodzina to jednostka pracy w czasie. Efekty nauczania są wymiernym wynikiem siedzenia na dupie i trenowania rysunku. Tu nie ma niemal w ogóle miejsca na przeszacowany w swej idei talent.

Co rysować i jak?

To zależy co jest Twoim celem, ale jeśli chcesz być wszechstronnym ilustratorem musisz umieć rysować wszystko. Jeśli rysunek jest tylko środkiem aby np. dostać się na studia, no to już program egzaminu powie Ci co i jak.

No dobra, ale jak można się nauczyć rysować wszystko i co to właściwie jest. Po pierwsze, będzie to rysunek perspektywiczny. Stworzyłem dla Was szkolenie. Podstawowa wersja będzie się składała z 9 części i będzie skupiona na geometrii w przestrzeni. Potem pojawią się szkolenia z rysowania architektury, zwierząt, maszyn.

Po drugie – studium. Innymi słowy – bierzesz dużą kartkę (50 x 70 cm będzie doskonałe), bierzesz deskę pod nią (cienką sklejkę o tych samcy rozmiarach) i jedziesz! Wybierasz na warsztat jakiś temat i rysujesz ile się zmieści na kartce. Mogą to być np. dłonie, twarze, całe postaci (uproszczone bez detali), samochody, sześciany, detale architektoniczne, drzewa, porno scenki, co tylko chcesz. Najlepiej to, co wiesz, że Ci nie idzie, bo nie chcesz tego rysować. Znasz to uczucie? Nie lubię rysować drzew. Prawda jest, że nie lubi się rysować tego, czego się nie umie. To mi mówi, że muszę się zabrać za rysowanie samochodów 😛

Po trzecie, stosuj techniki inne niż ołówek. To bardzo wysublimowane narzędzie i wcale ani najszybsze, ani najłatwiejsze. Rysuj długopisami, flamastrami, piórem, patykiem. Tylko nie węglem 😉

Po czwarte, uwolnij się od ciasnego kadru. Następnym razem jak siądziesz coś narysować to weź kartkę 50 x 70 cm i ją zapełnij. Właśnie ZAPEŁNIJ. Nie rysuj na środku małego bazgrołka, który będzie można i tak zmieścić na kartce od xero. Rozepchnij się na papierze aż zabraknie miejsca – arkusze studialne są w sam raz tematem na to.  Jak już raz się uwolnisz od małej formy nie wrócisz do małego formatu.

Po piąte – zbieraj zdjęcia z sieci na swoim wirtualnym dysku. Rób sobie bibliotekę zdjęć do rysowania. Ja mam dziesiątki tysięcy zdjęć pogrupowane tematycznie. W dobie wielkoformatowych komórek i tabletów można rysować wszędzie i bez dostępu do sieci.

Po szóste – zrzynaj, czyli ucz się od innych. Podoba Ci się jakiś efekt, chwyt, sposób kreskowania u innego rysownika? Skopiuj go! Jeśli nie cały rysunek, to jakiś detal. To dużo uczy.

Po siódme  – rysuj z natury. Przedmioty i ludzi. Posadź na kilka godzin przed sobą kogoś bliskiego. To w większości przypadków jest bardzo miłe być rysowanym. Tak jak rysowałem stopy koleżanek na imprezie.

Po prostu rysuj.

 

Apart from various types of exercise the secret of great skill lies in ass-hours. Its a unit of work in time. The effects are linear s to the amount of sitting on your ass and practising drawing. There is really little time for any talent.

What and how?

It depends on your aim. If you wish to be a comprehensive illustrator you need to learn everything. If drawing is only a  tool to get you somewhere like studies etc. then you need to know what are the requirements of the place you want to go.

Ok, but what it is that everything and how to learn drawing this? Firstly – perspective. I have created for you perspective tutorial. The basic version contains 9 parts and will focus on geometry in perspective. Then there will be some architecture, animals, machines and other.

Secondly – a study. In other words – grab a board and sheet of paper no smaller than 50 x 70 cm and go! Than you choose a subject and draw as many times as you lack of space on the paper. It may be things such as hands, faces, bodies, cars, cubes, architectonic details, trees, porno scenes, whatever you want. The best draw what you don’t like drawing – you do because you draw it bad and you know it, don’t’ you? “I hate drawing trees!”  The truth is that you don’t like drawing stuff you draw poorly. That tells me I should practice some car drawing 😛

Thirdly, try different tools than a pencil. This is very special, slow tool. Try markers, fineliners, pens, ink. but pleas not charcoal 😉

Fourthly, “Let go Luke!” Let yourself go of small size. Next time you want to draw take a 50 x 70 cm paper sheet and make it full. Yeah I mean it – draw all over it.  Do not draw a little tinny sketch in the centre which you could fit into a copy machine paper. Use the paper until there is no space for next drawing. Only then finish. It will take no longer than 2 hours. Once you have tried the bigger paper sheet you will rarely find a4 suitable for anything.

Fifthly – gather photos from the web on your cloud disk. Make yourself a reference container for drawing. I have thousands of various photos sorted by subject. In mobile era you can draw anywhere and any time this way.

Sixthly – draw by others. You like some special trick, or technique somebody uses? Copy that! If not whole the picture so let it be just a part, a detail. It teaches a lot.

Finally  – draw from nature. People, objects. Ask someone to sit with you for several hours. In most cases being drawn is really nice. I draw feet of my friends at a party like this.

Just draw it.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s