A tomato soup / Zupa pomidorowa

| by Jan Kowalewicz |

Dwa razy w życiu miałem grypę żołądkową.

Continue reading

Advertisements

Same tool and size / To samo narzędzie i wielkość

by Jan Kowalewicz

Do you remember what can be drawn in less than 20 minutesContinue reading

“Normally I am such a dummy!” / “Bo ja na codzień jestem takim milczkiem!”

by Jan Kowalewicz

The heat, the sea and a bottle of wine. Continue reading

Study of dominant / Studium dominanty

by Jan Kowalewicz

It’s not going to be about BDSM.

Continue reading