Basic perspective tutorial 4/9 – CUBE in two-points perspective / SZEŚCIAN w perspektywie dwuzbiegowej – szkolenie z rysunku perspektywicznego 4/9

| by Jan Kowalewicz |

To learn how to draw a cube in perspective (with one, two, and even three intersection points) is one of the most important skills in drawing. It may seem strange, but mastering this skill allows us to draw almost any other object in perspective. In other words drawing this simple figure is the best perspective exercise and it is worth repeating even for skilled graphic artist.

We start as in previous tutorial by drawing a flat square with diagonal lines to get the middle and draw vertical and horizontal axes. Than we set the horizon line and draw top ellipse (pic. 01).

In the pictures 02, 03 and 04 you can see another way to set the hight of the lower ellipse. Firstly, we draw the lines from the right intersection point through the middles of two sides of the basic square to get the intersections of ellipse and those lines (pic. 02). Secondly, from given points we draw vertical lines downwards until they cross with the line. This gives us a square in perspective. To check if it is drawn properly we inscribe an ellipse in it. The lower corners of this square are points on the edge of lower ellipse, drawn on the next picture (pic. 04)

Next step is to draw 4 lines from the right point of perspective that are tangled to both sides of both ellipses (pic 05).

To set the left intersection point of perspective we draw axes of the vertical ellipse. We draw the longer on firstly, and then in an arc of 90 degree, we draw the shorter one (pic. 06). The line going through the short axis gives us the left point of perspective. Than we draw lines tangled to both ellipses but going to the new point. Those lines crosses with the lines from the right point of perspective giving the 8 corners of the cube (pic. 07). All we need to do is to join pairs of corners with vertical lines. The main problem is that if we did not draw precisely, it is not possible to join them now with vertical lines.

To check the proportions and practice we inscribe an ellipse in each wall of the cube (pic.08). There have been drawn some examples of cubes to show how it works in different views (pic.09).

Opanowanie umiejętności rysowania sześcianu w perspektywie (jedno-, dwu- i trójzbiegowej) jest jedną z najważniejszych w rysunku perspektywicznym. Jest to ćwiczenie do którego warto wracać nawet będąc wprawnym rysownikiem, aby kontrolować swój warsztat.

Zaczynamy jak w poprzednim szkoleniu rysując kwadrat na płasko oraz jego przekątne aby otrzymać geometryczny środek, a także jego osie pionową i poziomą. Następnie rysujemy horyzont  (rys.01).

Na rysunkach 2 i 3 widzimy odmienną niż wcześniej metodę wyznaczania wielkości dolnej elipsy. Najpierw rysujemy linie przechodzące przez środki górnego i dolnego boku kwadratu zbiegające się w jednym punkcie na horyzoncie. Następnie łączymy te linie pionowymi kreskami z punktów przecięcia górnej linii z pierwszą elipsą. To daje nam kwadrat obrócony w perspektywie. Warto wrysować w niego elipsę aby upewnić się co do jego proporcji. Dolne rogi kwadratu leżą na dolnej elipsie sześcianu (rys. 03)

Następny krok to wytyczenie 4 linii stycznych do elips (2 do każdej) jak na rysunku 4. Aby określić drugi punkt zbiegu musimy narysować precyzyjnie osie podłużną i poprzeczną pionowej elipsy wrysowanej w kwadrat utworzony w poprzednich krokach. Oś długa tej elipsy łączy najdalsze jej punkty, a oś poprzeczna jest dokładnie pod kątem 90 stopni do długiej. Przedłużając tę oś do horyzontu, co oczywiście będzie miało miejsce poza kartką, uzyskujemy drugi punkt zbiegu (rys. 06). Rysując z wyczuciem 4 kolejne linie styczne do elips uzyskujemy górną i dolną podstawę sześcianu (rys. 07). Teraz pozostaje nam połączyć je pionowymi liniami. Największą trudnością jest narysowanie tego na tyle precyzyjnie, aby faktycznie otrzymane punkty były nad sobą w pionie.

Aby skorygować proporcje wpisujemy w każdy bok elipsy (rys.08). Dla przykładu pokazuję dwa inne sześciany zrobione tą samą metodą, ale dla innych punktów zbiegu.

 

Advertisements

Plac niezaistniały / nonexistent circus

| by Jan Kowalewicz |

Powiedz szczerze, widziałeś lepszy?

Continue reading

A tomato soup / Zupa pomidorowa

| by Jan Kowalewicz |

Dwa razy w życiu miałem grypę żołądkową.

Continue reading

Pogięta kartka papieru / A warped piece of paper

| by Jan Kowalewicz |

Rzucił ją na stół i powiedział: ,,Widzisz? A teraz to narysuj.”

Continue reading

The tower of money / Forteca pieniądza

by Jan Kowalewicz

Best skyscraper in Central and Eastern Europe. Why? The main reason, apart from getting LEED® Gold certificate, is the original structure. The vertical parts seen on the picture are the stair cases and elevators. Separating them from the main body of the building enhances security of its users. Regularly those communication lines lie in the center of any skyscraper. In case of fire it is not as safe as here.

In eyes of an urbanist, Rondo 1 (as the building is called) looks quite good in a City. It is situated next to a wide street and closes a view from the west as a dominant (Role of a dominant structure). Moreover it doesn’t crush the city in wider view, as National Stadium or PKiN do so.

It is one of the best places for an office in Central Europe if you have a prestigious global brand, and many such companies rent there even several floors.

Rondo 1

A2, Tria markers

Ten wieżowiec, znajdujący się w Warszawie, został okrzyknięty najlepszym wysokościowcem Europy Centralnej i Wschodniej. Dlaczego? M.in. dlatego, że jego innowacyjna komunikacja wewnętrzna zwiększa w znaczący sposób bezpieczeństwo użytkowników. Przestrzeń biurowa znajduje się w masywnej części, a te wertykalne “dostawki” to piony komunikacyjne – schody i windy. W typowo projektowanych budynkach znajdują się one centralnie, osiowo w ich strukturach, bo tak jest taniej w budowie. Rondo 1, bo tak brzmi nazwa budynku, wygrał prestiżowe nagrody i jako pierwszy wieżowiec w Europie dostał certyficat LEED® Gold.

Budynek, z punktu widzenia urbanistycznego, robi dobre wrażenie w tkance miasta. Jest usytuowany przy szerokiej ulicy, osiowo zamyka linię widokową z zachodu, czyli pełni rolę dominanty. Choć rola ta wydaje się być oczywista, bo budynek jest ogromny, to wynika ona głównie z faktu, że ma on dobrą ekspozycję z kilku punktów w mieście. Do tego nie dominuje w szerokim ujęciu miasta, jak PKiN, czy Stadion Narodowy.

Jest jednym z najbardziej prestiżowych miejsc na biuro i wiele globalnych spółek wynajmuje tu nawet po kilka kondygnacji.