Plac niezaistniały / nonexistent circus

| by Jan Kowalewicz |

Powiedz szczerze, widziałeś lepszy?

Continue reading

Advertisements

“Normally I am such a dummy!” / “Bo ja na codzień jestem takim milczkiem!”

by Jan Kowalewicz

The heat, the sea and a bottle of wine. Continue reading

Study of dominant / Studium dominanty

by Jan Kowalewicz

It’s not going to be about BDSM.

Continue reading