Plac niezaistniały / nonexistent circus

| by Jan Kowalewicz |

Powiedz szczerze, widziałeś lepszy?

Continue reading

Advertisements

Frozen in time / Zatrzymane w czasie

| by Jan Kowalewicz |

Długi i wąski podobno jest najlepszy.

Continue reading

Warsaw – a bird’s eye view / Warszawa z lotu ptaka

| by Jan Kowalewicz |

Just before the Libeskind’s “wing” skyscraper was built, I had seen a heart capturing photo of Warsaw (Polish capital) immersed in low clouds, which are very nice to draw using markers. You will see more of them on other pictures for sure. Because the wing was not yet there I decided to add it to the scene.

City panorama, especially in a bird’s eye view, is one of my three favorite subjects. It needs long hours of work due to many objects that have to be carefully constructed in perspective. Making sketch and saturating it with details takes about 4-5 hours when it’s A2 size (four printer paper sheets), while it can take even 15 hours to finish at size B1 (100×70 cm).

And you can still make them bigger.

This particular drawing hangs on a wall of a nice spacious flat in Brussels and was nominated for a “daily deviation” at DeviantArt.com, as well as a “daily inspiration” at Drawcrowd.com

Warszawa

A2, Tria Markers

Jeszcze zanim powstał wieżowiec Libeskinda “Skrzydło”, mignęło mi zdjęcie z lotu ptaka przedstawiające Warszawę pogrążoną w niskich chmurach. Bardzo się je fajnie rysuje flamastrami, co jeszcze przyjdzie Wam zobaczyć na innych moich rysunkach. Ponieważ “Skrzydło” było już w budowie, postanowiłem je dodać.

Panoramy miast, szczególnie z lotu ptaka, to jeden z moich trzech ulubionych tematów. Wymaga więcej pracy niż inne rysunki, jest tu bardzo dużo do konstruowania. Podrys zajmuje zwykle 4-5 godzin przy formacie A2 (cztery razy większy niż typowa kartka z drukarki), przy formacie B1 (100×70 cm) rysunek może mi zająć nawet kilkanaście godzin.

A można narysować jeszcze większe.

Powyższy obrazek wisi w bardzo uroczym mieszkaniu w Brukseli. Został wybrany jako “daily deviation” na stronie DeviantArt.com oraz jako “daily inspiration” na Drawcrowd.com

“Normally I am such a dummy!” / “Bo ja na codzień jestem takim milczkiem!”

by Jan Kowalewicz

The heat, the sea and a bottle of wine. Continue reading

Barcelonian flower / Muszelka barcelony

by Jan Kowalewicz

Jakie było imię kobiety, która mu pozowała?
Continue reading

Like an old whore legs. / Jak starej dziwce nogi.

by Jan Kowalewicz
50 x 70 tria markers

50 x 70 tria markers

The best ever teacher of mine, Wojtek Domińczak, showed me many doors, that’s why I didn’t have to batter them down like every dilettante.

Continue reading

City street / Ulica miasta

by Jan Kowalewicz

Do you recognize the street? 

50 x 70 cm, Tria Markers

50 x 70 cm, Tria Markers

Continue reading