“Locomotive” / “Lokomotywa”

| by Jan Kowalewicz |

Pamiętam, jak moja kochana matka, aktorka z zawodu, czytała mi ten wiersz. Continue reading

Advertisements

Frozen in time / Zatrzymane w czasie

| by Jan Kowalewicz |

Długi i wąski podobno jest najlepszy.

Continue reading

SMAUG

| by Jan Kowalewicz |

the Magnificent

Continue reading

Warsaw – a bird’s eye view / Warszawa z lotu ptaka

| by Jan Kowalewicz |

Just before the Libeskind’s “wing” skyscraper was built, I had seen a heart capturing photo of Warsaw (Polish capital) immersed in low clouds, which are very nice to draw using markers. You will see more of them on other pictures for sure. Because the wing was not yet there I decided to add it to the scene.

City panorama, especially in a bird’s eye view, is one of my three favorite subjects. It needs long hours of work due to many objects that have to be carefully constructed in perspective. Making sketch and saturating it with details takes about 4-5 hours when it’s A2 size (four printer paper sheets), while it can take even 15 hours to finish at size B1 (100×70 cm).

And you can still make them bigger.

This particular drawing hangs on a wall of a nice spacious flat in Brussels and was nominated for a “daily deviation” at DeviantArt.com, as well as a “daily inspiration” at Drawcrowd.com

Warszawa

A2, Tria Markers

Jeszcze zanim powstał wieżowiec Libeskinda “Skrzydło”, mignęło mi zdjęcie z lotu ptaka przedstawiające Warszawę pogrążoną w niskich chmurach. Bardzo się je fajnie rysuje flamastrami, co jeszcze przyjdzie Wam zobaczyć na innych moich rysunkach. Ponieważ “Skrzydło” było już w budowie, postanowiłem je dodać.

Panoramy miast, szczególnie z lotu ptaka, to jeden z moich trzech ulubionych tematów. Wymaga więcej pracy niż inne rysunki, jest tu bardzo dużo do konstruowania. Podrys zajmuje zwykle 4-5 godzin przy formacie A2 (cztery razy większy niż typowa kartka z drukarki), przy formacie B1 (100×70 cm) rysunek może mi zająć nawet kilkanaście godzin.

A można narysować jeszcze większe.

Powyższy obrazek wisi w bardzo uroczym mieszkaniu w Brukseli. Został wybrany jako “daily deviation” na stronie DeviantArt.com oraz jako “daily inspiration” na Drawcrowd.com

“Normally I am such a dummy!” / “Bo ja na codzień jestem takim milczkiem!”

by Jan Kowalewicz

The heat, the sea and a bottle of wine. Continue reading

Forest spirits / Dusze lasu

by Jan Kowalewicz

Deep in an old forest live dryads.

Continue reading

Barcelonian flower / Muszelka barcelony

by Jan Kowalewicz

Jakie było imię kobiety, która mu pozowała?
Continue reading

100 days = 100 workouts / 100 dni = 100 treningów

by Jan Kowalewicz

I love drawing human body.
Continue reading

Study of dominant / Studium dominanty

by Jan Kowalewicz

It’s not going to be about BDSM.

Continue reading

How I learned to draw in 7 hours / Jak nauczyłem się rysować w 7 godzin

by Jan Kowalewicz

Just after this scene everybody dies leaving you as a lonely witness of bravery. Continue reading