Basic perspective tutorial 1/9 – CIRCLE = ELLIPSIS / Koło, czyli elipsa – szkolenie z rysunku perspektywicznego 1/9

| by Jan Kowalewicz |

How to learn perspective drawing step by step.

Continue reading

Advertisements

A tomato soup / Zupa pomidorowa

| by Jan Kowalewicz |

Dwa razy w życiu miałem grypę żołądkową.

Continue reading

The lost ship in a new land / Zagubiony statek na nowej ziemi

| by Jan Kowalewicz |

Nie było żadnych fal, w ogóle zupełnie sucho było.

Continue reading

Body of Apollo / Ciało Apolla

| by Jan Kowalewicz |

I have a dream.

Continue reading

Pogięta kartka papieru / A warped piece of paper

| by Jan Kowalewicz |

Rzucił ją na stół i powiedział: ,,Widzisz? A teraz to narysuj.”

Continue reading

The Outlaw / Wyjęty spod prawa

| Jan Kowalewicz |

“I’ll kill them all. One by one.”

Continue reading

Warsaw – a bird’s eye view / Warszawa z lotu ptaka

| by Jan Kowalewicz |

Just before the Libeskind’s “wing” skyscraper was built, I had seen a heart capturing photo of Warsaw (Polish capital) immersed in low clouds, which are very nice to draw using markers. You will see more of them on other pictures for sure. Because the wing was not yet there I decided to add it to the scene.

City panorama, especially in a bird’s eye view, is one of my three favorite subjects. It needs long hours of work due to many objects that have to be carefully constructed in perspective. Making sketch and saturating it with details takes about 4-5 hours when it’s A2 size (four printer paper sheets), while it can take even 15 hours to finish at size B1 (100×70 cm).

And you can still make them bigger.

This particular drawing hangs on a wall of a nice spacious flat in Brussels and was nominated for a “daily deviation” at DeviantArt.com, as well as a “daily inspiration” at Drawcrowd.com

Warszawa

A2, Tria Markers

Jeszcze zanim powstał wieżowiec Libeskinda “Skrzydło”, mignęło mi zdjęcie z lotu ptaka przedstawiające Warszawę pogrążoną w niskich chmurach. Bardzo się je fajnie rysuje flamastrami, co jeszcze przyjdzie Wam zobaczyć na innych moich rysunkach. Ponieważ “Skrzydło” było już w budowie, postanowiłem je dodać.

Panoramy miast, szczególnie z lotu ptaka, to jeden z moich trzech ulubionych tematów. Wymaga więcej pracy niż inne rysunki, jest tu bardzo dużo do konstruowania. Podrys zajmuje zwykle 4-5 godzin przy formacie A2 (cztery razy większy niż typowa kartka z drukarki), przy formacie B1 (100×70 cm) rysunek może mi zająć nawet kilkanaście godzin.

A można narysować jeszcze większe.

Powyższy obrazek wisi w bardzo uroczym mieszkaniu w Brukseli. Został wybrany jako “daily deviation” na stronie DeviantArt.com oraz jako “daily inspiration” na Drawcrowd.com

The meaningful gaze / Znaczące spojrzenie

| by Jan Kowalewicz |

Eyes gazing out of the paper.

Continue reading

Gigantic super robots! / Wielkie super roboty!

by Jan Kowalewicz

YEAH! Explosions, ruins, but most of all – THE SOUND!

Continue reading

The tower of money / Forteca pieniądza

by Jan Kowalewicz

Best skyscraper in Central and Eastern Europe. Why? The main reason, apart from getting LEED® Gold certificate, is the original structure. The vertical parts seen on the picture are the stair cases and elevators. Separating them from the main body of the building enhances security of its users. Regularly those communication lines lie in the center of any skyscraper. In case of fire it is not as safe as here.

In eyes of an urbanist, Rondo 1 (as the building is called) looks quite good in a City. It is situated next to a wide street and closes a view from the west as a dominant (Role of a dominant structure). Moreover it doesn’t crush the city in wider view, as National Stadium or PKiN do so.

It is one of the best places for an office in Central Europe if you have a prestigious global brand, and many such companies rent there even several floors.

Rondo 1

A2, Tria markers

Ten wieżowiec, znajdujący się w Warszawie, został okrzyknięty najlepszym wysokościowcem Europy Centralnej i Wschodniej. Dlaczego? M.in. dlatego, że jego innowacyjna komunikacja wewnętrzna zwiększa w znaczący sposób bezpieczeństwo użytkowników. Przestrzeń biurowa znajduje się w masywnej części, a te wertykalne “dostawki” to piony komunikacyjne – schody i windy. W typowo projektowanych budynkach znajdują się one centralnie, osiowo w ich strukturach, bo tak jest taniej w budowie. Rondo 1, bo tak brzmi nazwa budynku, wygrał prestiżowe nagrody i jako pierwszy wieżowiec w Europie dostał certyficat LEED® Gold.

Budynek, z punktu widzenia urbanistycznego, robi dobre wrażenie w tkance miasta. Jest usytuowany przy szerokiej ulicy, osiowo zamyka linię widokową z zachodu, czyli pełni rolę dominanty. Choć rola ta wydaje się być oczywista, bo budynek jest ogromny, to wynika ona głównie z faktu, że ma on dobrą ekspozycję z kilku punktów w mieście. Do tego nie dominuje w szerokim ujęciu miasta, jak PKiN, czy Stadion Narodowy.

Jest jednym z najbardziej prestiżowych miejsc na biuro i wiele globalnych spółek wynajmuje tu nawet po kilka kondygnacji.